envelopejaslo@ahe.lodz.pl phone+48 13 42 61 360

Konferencja naukowa „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”

WZ JŁ

KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Jaśle

oraz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli,
Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą

zapraszają do wzięcia udziału

w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE

 

która odbędzie się w dniu 4 lutego 2017 roku,

w Siedzibie Wydziału Zamiejscowego AHE w Jaśle ul. Szkolna 38

 

 

patronaty

 

 

 

KOMUNIKAT NR 2

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej potrzebom ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.

Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia biernego udziału. W tym celu prosimy kontaktować się pod podanym niżej adresem e-mail.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa.

Czas jednego wystąpienia podczas sesji plenarnej wynosi 20 min. Czas wystąpienia
 w sekcjach tematycznych wynosi 15 min. Wystąpienia powinny akcentować główne tezy, problemy badawcze i wyniki badań oraz zachęcać do dyskusji.

 

PATRONAT HONOROWY:

Założyciel Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Prezydent - DR PROF. AHE MAKARY K. STASIAK  

Burmistrz Miasta Jasła – RYSZARD PABIAN

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie  - MAŁGORZATA RAUCH

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie  - PIOTR PILCH

Starosta Powiatu Tarnowskiego – ROMAN ŁUCARZ

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie – DR BARBARA DAGMARA NIZIOŁEK

Jasielska Liga Naukowa z Lotosem

Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe SURDOSTAL w Stalowej Woli

 

PATRONAT MEDIALNY

Jasło4u – Jasielski portal informacyjny

Nowe Podkarpacie – Tygodnik regionalny

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

Prof. zw. dr hab. Rudolf Dupkala, AHE w Łodzi

Prof. dr hab. Helena Marzec, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Prof. dr hab. Irena Motow, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

Prof. dr hab. Tamara Hovorun (Stalowa Wola - Kijów UA)

Prof. dr hab. Lillia Morska (Stalowa Wola - Tarnopol UA)

Prof. dr hab. Olga Kosowycz (Tarnopol UA)

Prof. zw. dr hab. Volodymyr Kravetz (Tarnopol UA)

Prof. zw. dr hab. Pavol Dancak (Presov SK)

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Prufer (Gorzow Wielkopolski)

Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko (Warszawa)

Ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

Dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

Ks. dr hab. Bogdan Zbroja (Kraków)

Dr Sylwia Rydz, Prorektor ds. kształcenia, AHE w Łodzi

Dr Leszek Kuras, Prorektor ds. nauki i rozwoju, AHE w Łodzi

Dr Barbara Wolny, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, AHE Jasło 

Dr Przemysław Baciak, Dziekan Wydziału Zamiejscowego AHE w Jaśle

Dr Małgorzata Lis, AHE Jasło

Dr hab. Andrzej Niedojadło (Tarnów)

Dr Barbara Dagmara Niziołek, Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

Dr Angelika Bąk, AHE Jasło

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Barbara Wolny, KUL WZPiNoS w Stalowej Woli, AHE Jasło

Dr Małgorzata Lis, AHE Jasło

Dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL, WZPiNoS w Stalowej Woli

Dr Angelika Bąk, AHE Jasło

Dariusz Forystek, Kierownik Placówki Edukacyjnej, AHE Jasło

 

Sekretarze konferencji:

Mgr Barbara Budziak

Mgr Anna Placek

Dominik Hudzik

Magdalena Gryczka

Agnieszka Florko

Justyna Maciejowska

Dodatkowe informacje i adresy kontaktowe:

Adres: 38-200 Jasło, ul. Szkolna 38; telefon: 13 42 61 360

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


PROGRAM KONFERENCJI

9.30 – Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – Uroczyste rozpoczęcie konferencji  - dr Przemysław Baciak, Dziekan Wydziału Zamiejscowego AHE w Jaśle

10.05 – Wystąpienie zaproszonych gości

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM jako projekt samorządowego systemu wspierania uzdolnień uczniów - Elwira Musiałowicz-Czech, Zastępca Burmistrza Miasta Jasła

Wprowadzenie: główne cele i założenia konferencjidr Barbara Wolny, dr Małgorzata Lis 

10.15 – 11.45  SESJA PLENARNA I

Moderatorzy sesji:  dr  Barbara Wolny, dr Małgorzata Lis 

Jak się odnaleźć w chaosie wartości? - Ks. Prof. Roman Sieroń, Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL WZPiNoS w Stalowej Woli

Organizacja kształcenia specjalnego w szkolemgr Katarzyna Stępniak, Kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawa

Etyczne aspekty pracy nauczyciela, - dr hab. Andrzej  Niedojadło, Tarnów, dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL, WZPiNoS w Stalowej Woli

Nowoczesne koncepcje pracy z uczniem zdolnym  – dr Barbara Wolny, KUL WZPiNoS w Stalowej Woli, AHE Jasło  

Zespół Aspergera w teorii i praktyce życia szkolnegodr Małgorzata Lis, AHE Jasło

11.45 – 12.00 Podsumowanie, dyskusja

12.00 – 12.30  - Przerwa kawowa

12.30 – 13 .45 OBRADY W SEKCJACH

Sekcja I. Uczeń zdolny w szkole

Moderator - dr Barbara Wolny
Jak rozpoznać ucznia zdolnego oraz Jego potrzeby, mgr Kamila Farbiszewska – Arent, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Strategie nauczania dzieci uzdolnionych oparte na podstawie zmian ilościowych i jakościowych,
mgr Malinouskaya Volha,Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej

w Lublinie,
Spona Z, czyli nowy sposób na Alcybiadesa. O  metodach pracy  z uczniem zdolnym, mgr Joanna Jędrycha , Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Uzdolnienia a niepełnosprawność, dr Joanna Inglot – Kulas, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Sekcja II. Różne oblicza niepełnosprawności

Moderator - dr Małgorzata Lis

Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej, dr Marta Deńca, Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie,

Potrzeby edukacyjne dzieci po zabiegach neurochirurgicznych, mgr Karolina Kwiatkowska, Oddział neurochirurgii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,    

Praca z uczniem dyslektycznym na zajęciach języka angielskiego w szkole podstawowej – nauka kaligrafii oraz pisania jako sprawności językowej, dr Iwona Gryz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Lalka typu "muppet" w procesie dydaktycznym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
dr Katarzyna Król, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,

Rewalidacja ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera, dr Angelika Bąk, Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Jaśle,

Skuteczność i uwarunkowania wykorzystania gier komputerowych w rozwijaniu wybranych zdolności poznawczych dzieci z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w młodszym wieku szkolnym
( od 7 roku życia do 12 roku życia)-
 założenia badań własnych, mgr Marta Koplejewska, Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie,

Uczniowie niezdiagnozowani - gdzie szukać pomocy, mgr Iwona Jabłońska, Katolicki Uniwersytet Lubelski,

13.35 – 14.00 – Sprawozdanie z obrad w sesjach. Podsumowanie i zakończenie konferencji

14.00 Obiad

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

 „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”

4 luty 2017 – Jasło

Organizatorzy:

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Jaśle
oraz
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk i Społeczeństwie w Stalowej Woli

KOMUNIKAT NR 1


Szanowni Państwo!

Po raz drugi Wydział Zamiejscowy AHE w Jaśle wraz z Wydziałem Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli serdecznie zaprasza Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą Specjalnym potrzebom edukacyjnym ucznia w szkole.

Konferencję poświęcamy tematom bliskim nie tylko teoretykom edukacji, ale również praktykom – wychowawcom, pedagogom i wszystkim osobom zaangażowanym w proces wychowania i nauczania dziecka w szkole. Naszym celem jest nie tyko wymiana cennych doświadczeń ale również wzrost wiedzy i umiejętności związanych z pracą z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pragniemy pochylić się nad każdym uczniem potrzebującym specjalnych metod pracy, zarówno nad tym, który z powodu niepełnosprawności posiada orzeczenie o konieczności kształcenia specjalnego, jak również nad tym, który indywidualnego podejścia wymaga
z uwagi na ponadprzeciętną sprawność procesów poznawczych. Refleksje i doświadczenia dotyczyć będą całego procesu edukacji dziecka w szkole – od działań profilaktycznych, poprzez diagnozę potrzeb, aż do programu wsparcia i konkretnych metod pracy.

Mamy nadzieję, że ten niezwykle ważny społecznie temat, podobnie jak w przypadku I Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej w Jaśle, wzbudzi szerokie zainteresowanie.

GŁÓWNE OBSZARY ROZWAŻAŃ:

 1. Normalizacja, integracja, inkluzja – przeszłość i przyszłość edukacji włączającej.
 2. Diagnozowanie specyficznych potrzeb edukacyjnych – problemy i ich rozwiązania.
 3. Uczeń  z niepełnosprawnością w szkole.
 4. Uczeń zdolny – jak go rozpoznać i jak z nim pracować?
 5. Całościowe zaburzenia rozwoju dziecka – rozpoznanie i praca z dzieckiem
  w warunkach szkolnych.

Zapraszamy do dyskusji zarówno teoretyków jak i praktyków edukacji. Zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu, które, mamy nadzieję, nie tylko zaowocuje wymianą doświadczeń i spotkaniem na konferencji podsumowanej publikacją, ale przyczyni się również do wzrostu wiedzy i umiejętności, oraz otworzy kolejne pola badawcze.

Przewidujemy  referaty w sesji plenarnej oraz wystąpienia w formie komunikatów
z badań i głosów w dyskusji podczas obrad w sekcjach. Zachęcamy także do  wystąpień warsztatowych.

Z nadzieją, że nasza propozycja i tym razem Państwa zainteresuje, i że będziemy Państwa ponownie gościć w Jaśle, pozostajemy z wyrazami szacunku

Organizatorzy

Dr Barbara Wolny, Dr Angelika Bąk, Dr Małgorzata Lis, Dariusz Forystek

 

Informacje ogólne

Komitet organizacyjny konferencji:

Dr Barbara Wolny, KUL WZPiNoS w Stalowej Woli, AHE Jasło

Dr Małgorzata Lis, AHE Jasło

Dr Angelika Bąk, AHE Jasło

Dariusz Forystek,  AHE Jasło

Sekretarze  konferencji:

Barbara Budziak

Anna Placek

Czas i miejsce konferencji:

04.02..2017r. (sobota) godzina 9:30 do 14:00

Wydział Zamiejscowy AHE w Jaśle

Ul. Szkolna 38

38-200 Jasło

Ustalenia organizacyjne:

 1. Zgłoszenia udziału w konferencji (oddzielnie dla każdego uczestnika) wraz z tytułem wystąpienia/prezentacji podczas konferencji należy przesłać na adres organizatora do 22 stycznia 2017 r. za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie  https://wydarzeniajaslo.ahe.lodz.pl/
 2. przewidujemy wpisowe w 4 wysokościach:
 • 150 złotych – udział czynny z publikacją(wystąpienie, publikacja, certyfikat, przerwy – obiadowa i kawowa)
 • 100 złotych - udział czynny bez publikacji(wystąpienie, certyfikat, przerwy – obiadowa i kawowa)
 • 60 złotych – udział bierny dla osób spoza AHE (udział w konferencji potwierdzony certyfikatem, przerwy – obiadowa i kawowa)
 • 20 złotych – udział bierny dla studentów AHE i KUL (udział w konferencji potwierdzony certyfikatem, przerwa kawowa)
 1. Informacje na temat płatności otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po rejestracji
 2. Do zgłoszenia prezentacji podczas konferencji (formularz elektroniczny) należy dołączyć w karcie zgłoszenia tezy swojego wystąpienia.
 3. Czas trwania wystąpień: komunikatów z badań 15 min., referatów 20 min.
 4. Program konferencji  zostanie przesłany w terminie do 25 stycznia 2017 roku.
 
Dodatkowe informacje i adresy kontaktowe:
 • Telefon: 13 42 61 360
 • Poczta elektroniczna:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Szkolna 38

2

60.00PLN 130
Udostępnij:

 Kalendarz

Czerwiec   2020
P W Ś C Pi S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30